Realizace závěsného konzolového lešení FOX při rekonstrukci střechy Klementina

01.11.2010
V Národní knihovně ČR - Klementinum, začala dlouho očekávána revitalizace, jak interiéru, tak i střešního pláště. Na jaře 2010 začaly opravné a renovační práce střešního pláště v rámci revitalizace I. etapy Národní knihovny ČR – Klementina v samém srdci historického centra Prahy. Na této zajímavé a zároveň složité stavbě byl kladen maximální důraz na bezpečnost práce a minimální omezení přilehlých komunikací a chodníků přistupujících k budově Klementina.

Na základě těchto kritérií bylo rozhodnuto, že hromadné zajištění pracovníků provádějících opravu střechy budovy Klementina se bude provádět ze závěsného konzolového lešení FOX.

Závěsné konzolové lešení

Závěsné konzolové lešení FOX je stavebnicové lešení určené pro lehké montážní a údržbové práce na střechách a věžích, dále najde uplatnění při instalaci reklam, montáži podbití, údržbě okapů, stavbě a opravách komínů a v řadě dalších aplikací, kde je kladen důraz na co nejmenší náklady při zachování maximální užitné hodnoty lešení.
Základem lešení je trojúhelníková konzola, která spolu s dalšími prvky do sebe zasunutými tvoří vysoce variabilní nosný prvek lešení.
Součástí tohoto jedinečného systému jsou kotevní prvky v několika různých variantách, které umožňují kotvení do jakéhokoliv materiálu, veškeré pojistné a spojovací prvky, podlahy a zábradlí, samozřejmostí je také použití geotextílie a síťoviny proti propadu materiálu.
Při tomto konzolovém systému lešení odpadly takřka veškeré možné zábory komunikací přilehlých k budově Klementina. Dalšími ne zrovna zanedbatelnými výhodami tohoto typu závěsného lešení je velká variabilita a flexibilita použití na stavbách, nízká hmotnost konstrukce – není nutné použití jeřábu a ani výtahu. Velkou předností je taktéž rychlá výstavba lešení a to v místě, kde to zákazník požaduje bez ohledu na přístup a výšku stavby. Samozřejmostí je maximální bezpečnost.

Odborná práce ve výškách

Montáž a demontáž tohoto typu lešení musejí zajišťovat odborní i výškoví pracovníci, kteří dobře znají problematiku konzolového lešení a mají příslušné osvědčení jak na práce ve výškách a nad volnou hloubkou tak lešenářský průkaz na konzolové lešení.

Příprava lešení

Před vlastní realizací stavby lešení probíhá posouzení staveniště a vhodnosti použitelné varianty. Při aplikaci chemických kotev, se pak každá kotva zkouší tahoměrem na výtažnou sílu 13kN a výsledek zkoušek se zapisuje do předávacího protokolu. Vlastní konstrukce lešení FOX je typizovaná, takže není nutné posouzení lešení statikem.

Manipulace s lešením

Konzolové lešení na stavbu, respektive do výšky, kde je lešení realizováno se dopravuje na lanech výškovými pracovníky. Buď se používají již zmiňovaná lana, nebo při větších akcích, jako byla tato na Klementinu, bylo použito elektrického vrtáku. Není nutné, aby na stavbě byl jeřáb nebo výtah, byly by to další náklady, které stavebníci-investoři neradi vidí.

Výstavba lešení

Vlastní stavba lešení byla rozdělena na 3 etapy výstavby.
Úvodní část byla prováděna z ulice Platnéřská a z Mariánského náměstí, nad hlavním vstupem do areálu Klementina.
Hned z počátku vznikly menší problémy s vlastní výstavbou lešení, a to z důvodu velkého přesahu římsy. Hraniční přesah pro výškové pracovníky je 80-90 cm, nad tuto hranici je velmi špatná, ne-li neproveditelná práce, a to z důvodu veskrze lidských – člověk nemůže dosáhnout dále něž je délka vlastní paže. Nešlo by tudíž vrtat chemické kotvy, následně je odzkoušet a poté do nich osadit vlastní konzolové lešení.
Pro překonání tohoto omezení byla využita pomoc vysokozdvižné plošiny, která zajistila bezproblémovou montáž a také urychlila vlastní výstavbu celého lešení FOX.
Lešení muselo být maximálně zabezpečeno proti pádu jakéhokoliv materiálu, takže po postavení bylo celé „zabaleno“ do geotextílie a lešenářské sítě.
Další 2 etapy výstavby lešení FOX, které byly na dvou vnitřních nádvořích Klementina byly následně prováděny již pomocí výškových pracovníků, a to na prvním a druhém nádvoří budovy Klementina.
I při této výstavbě se lešení FOX kotvilo pomocí chemických kotev a každá provedená kotva se zkoušela tahoměrem na výtažnou sílu 13 kN. Samozřejmostí tohoto variabilního konzolového lešení FOX je možnost řešení jakéhokoliv komplikovaného prvku střechy – římsy.
Po dokončení všech těchto 3 etap nakonec bylo na Klementinu celkem postaveno 250 bm závěsného konzolového lešení FOX.
Pod takto postaveným závěsným konzolovým lešením FOX nemusí být zábor veřejného prostranství při splnění maximálních bezpečnostních požadavků.

Celá akce skončila celkovou demontáží lešení během října-listopadu 2010.
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.