Oprava věže Týnského chrámu

10.06.2004
Seznamovat vás, širokou odbornou i laickou veřejnost s nejvýznamnější sakrální stavbou Prahy je možná zbytečné, ale pro osvěžení paměti na úvod napíši několik základních důležitých faktů.
Staroměstský kostel Matky Boží před Týnem, taktéž více méně známý pod názvem Týnský chrám je jedna z nejznámějších dominant Prahy. Jeho počátek vzniku je datován okolo roku 1135. Z tehdejších spisů je patrné, že kostelík a jeho dvůr, který byl předchůdcem nynějšího chrámu sloužil z počátku jako špitál a později jako noclehárna a mýtnice pro obchodníky. Během následujícího 13. a 14. století se kostel začal dále rozvíjet a stal se farním kostelem. Během následujícího staletí se kostel začal formovat do podoby, kterou známe v dnešních dnech.

První významnější opravou, která byla zaznamenána je, ne zrovna zdařilá renovace exteriéru z konce minulého století. Na tyto venkovní úpravy navazovalo restaurování interiéru a to především sakristie, probíhající na začátku tohoto století. K prozatím poslední velké opravě kostela došlo v letech 1975-1995. Po dokončení začalo restaurování interiéru, které probíhá až do dnešních dnů.
V současné době začínají nové stavební práce na jedné z věží Týnského chrámu. Jedná se o opravy břidlicové krytiny na věži a renovace dezolátního stavu kamenného ochozu i s přilehlými věžičkami. S touto opravou vyvstalo mnoho otazníků a problémů. Jeden z největších problémů se týkal zabezpečení dělníků nahoře na věži, tak i turistů dole v postranních uličkách okolo Týnského chrámu, bez toho, aby lidé procházející uličkami historické Prahy nebyli vůbec omezováni a rušení stavebními prácemi. Pro tyto náročné požadavky se ukázalo jako nejvhodnější použití závěsného konzolového lešení FOX firmy H&B REAL ze Vsetína.

Samotná příprava a výstavba závěsného konzolového lešení FOX byla docela tvrdý oříšek. První problémy začaly vznikat při manipulaci lešení FOX do výšky 55m. Prudké stoupavé točivé schodiště neumožňovalo jakýkoliv pohyb s lešením FOX. Po dohodě s vedením Týnského chrámu nám bylo umožněno využít elektrickou kladku uvnitř chrámové lodi. Díky tomuto způsobu se podařilo veškerý potřebný materiál dostat na půdu chrámu. Ale zdaleka nebylo vyhráno. Čekalo před námi posledním 20m převýšení. S mravenčí trpělivostí byly jednotlivé díly ručně přenášeny po úzkém dřevěném schodišti vzhůru až ke kamennému ochozu. Po vyčerpávající manipulaci začala samotná výstavba závěsného konzolového lešení FOX. Ve spolupráci s výškovými pracovníky firmy VKS Havířov jsme se pustili do vlastního kotvení lešení FOX. Při tomto kotvení bylo použito chemických kotev, které byly vkládány do spár vodorovně mezi bloky kamenů. Po odzkoušení byly do těchto kotev usazovány jednotlivé konzoly lešení FOX. Na takto položené konzoly se dávala podlaha a zábradlí. U této stavby bylo zábradlí použito na výšku 2 m, pro maximální ochranu dělníků. Taktéž na podlahu byla použita geotextílie proti propadu a zábradlí bylo zcela zasíťováno. Pro snadnější vstup na lešení FOX, byl vhodným způsobem připevněn žebřík. Celé takto postavené závěsné konzolové lešení FOX je kompaktní a zcela odpovídá podmínkám bezpečnosti práce a systému řízení jakosti ISO 9001:2000.
 
Praha_Tynsky-chram.jpg Praha_Tynsky-chram1.jpg

Na závěr bych chtěl jen podotknout, že historické stavby jsou dědictvím nás všech a také by na ně mělo být tak nahlíženo. Budoucí generace by také mohly mít zalíbení v historii, tak ať na ně nezůstanou jen zbořeniště.
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.