Lešení FOX na státním hradu Bítov

20.02.2017
zavesne_lesni_bitov.png
 
Ikona Vranovské přehrady, státní hrad Bítov, patří s datem založení z poloviny 11. století k nejstarším našim hradům. Již od jeho počátku byl brán jako hrad obranný, tudíž byl vystavěn na nepříliš přístupném místě - na kopci nad řekou Želetavka. Tato řeka se v místě pod hradem Bítov již stává součástí přehradní nádrže Vranov.
 
Na jaře roku 2016 začaly rekonstrukční práce na střešním plášti a krovu tohoto významného hradu. Samotné práce byly rozděleny do dvou etap (jarní měsíce let 2016 a 2017) tak, aby veřejnost navštěvující tuto památku nebyla nijak omezena. Kvůli tomu, že hrad se nachází, jak již bylo zmiňováno, na specifickém místě, bylo realizační firmou rozhodnuto použít pro zabezpečení prací na této stavbě, při zajištění maximálních bezpečnostních požadavků, závěsné konzolové lešení Fox.
 

SPECIÁLNÍ LEŠENÍ
 
Závěsné konzolové lešení je stavebnicové lešení určené pro lehké montážní a údržbářské práce na střechách, věžích a hradech. Dále nachází uplatnění při instalaci reklam, montáži podbití, údržbě okapů, při stavbách a opravách komínů a v řadě dalších aplikací, kde je kladen důraz na co nejmenší náklady při zachování maximální užitné hodnoty lešení. Základem je trojúhelníková konzola, která spolu s dalšími do sebe zasunutými prvky tvoří mimořádně variabilní nosný prvek lešení. Se systémem variabilního konzolového lešení lze vyřešit jakýkoliv komplikovaný prvek střechy a římsy. Součástí systému jsou kotevní prvky v několika různých variantách, které umožňují kotvení do jakéhokoliv materiálu, a spojovací prvky, podlahy a zábradlí. Využívá se zde také geotextílie a síťovina proti propadu materiálu.
 
 

KOMPLIKOVANÁ PŘÍPRAVA
 
Vlastní montáž i příprava byla velmi specifická. Zadání znělo, postavit konzolové lešení na venkovní straně hradu směrem k přehradě, to znamená v největším srázu s takřka žádným přístupem pro dovoz materiálu. Pro vstup na danou část se musel použít vjezd hlavní branou a dále další branou do hlavního nádvoří.
 
První zádrhel byl ve velikosti hlavní a vedlejší brány, kdy nešlo použít velké nákladní auto pro dovoz lešení. Muselo se používat menší auto, které samozřejmě jelo s materiálem několikrát. Další problém byl s průjezdem druhé brány, která byla v mírné zákrutě a dlouhé auto se tam nevytočilo. Po překonání těchto překážek bylo možno lešení Fox zdárně vyložit na hlavním nádvoří, poblíž již postaveného nízkého fasádního lešení. Přes toto lešení se na lanech vytahovalo konzolové lešení přes vytvořené manipulační otvory ve střeše na půdu a poté přes celou půdu až na místo, kde se protahovalo dalším otvorem ve střeše na místo konečného určení – montáže. 
 

 
MONTÉŘI NASTUPUJÍzavesne_ocelove_konstrukce.png
 
Vlastní montáž prováděli speciálně proškolení výškoví pracovníci. Při montáži a pohybu po střeše museli dbát maximální opatrnosti, jelikož stávající stará krytina měla tendenci padat ze střechy dolů. Při demontáži pak zase bylo nutno dát pozor, aby nová krytina ani ostatní nové střešní prvky nebyly poškozeny. Po zdolání těchto těžkostí a zhruba padesáticentimetrové římsy mohla začít samotná montáž lešení Fox.
Konzoly, ze kterých je lešení tvořeno, byly kotveny speciálními chemickými kotvami. Při nich je do vyvrtaného a vyčištěného otvoru hloubky 30 cm s průměrem 26 mm vpravována chemická malta a do ní zašroubován speciální pevnostní šroub, na který se následně připevní speciální nosné DIN oko. Celý komplet se po vytvrzení (doba vytvrzování závisí na povětrnostních podmínkách) zkouší pomocí tahoměru, zda vyhovuje požadovanému zatížení. Zde byla hodnota stanovena na 13 kN.
Do takto odzkoušených kotev se již mohly osazovat vlastní konzoly. Díky tomu, že konzoly jsou velice variabilní, nebyl problém vyřešit rohy a různá zahnutí zdiva. Aby pracovníci na střeše (nejen pokrývači, protože se zde vystřídalo mnoho řemesel) mohli bez problémů pracovat, bylo vybudováno lešení se šířkou podlahy asi 1,10 m a výškou zábradlí 1,50 m. Samozřejmostí bylo položení geotextílie proti propadu na podlahu a také síťoviny na zábradlí. Celá délka takto postaveného lešení (130 bm) byla ukončena na obou stranách bočním ukončovacím zábradlím.
 

 
LEŠENÍ PO ROCE ZNOVU NA HRADĚ
 
Na postaveném a zrevidovaném lešení ve finále chyběla poslední věc, která bránila předání celého díla objednateli. Byla jí tabulka na vnitřní straně lešení, označující typ lešení,  montážní firmu, povolené zatížení (do 250 kg/pole), datum předání a kontaktní osoby s telefonem pro případ nečekaného problému. Po jejím doplnění takto na klíč připravené závěsné konzolové lešení Fox již mohlo být bez problému předáno objednateli, a to s vědomím dobře vykonané práce. 
 

Lešení na hradě Bítov bylo vidět na jaře roku 2016. Hned následující rok se pokračovalo v další etapě a lešení pomáhalo při stavbě hradní věže.
 
leseni_zavesne_fox.png    bitov_foxleseni.png
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.