Lešení FOX na Staroměstské radnici

25.02.2009
Před nedávnou dobou jsme byli osloveni jednou významnou realizační firmou o postavení závěsného konzolového lešení FOX na jedné významné stavbě v centru Prahy. Na místě jsme zjistili, že se jedná o objekt Staroměstské radnice. Tato stavba byla pro nás výzvou, kterou nelze odříci.

Jedním s největších překážek byla rozpadající se prejzová střecha a nemožnost celkového uzavření prostoru pod stavbou po dobu několika dní. Od standardní montáže horolezeckou technikou tudíž muselo být upuštěno. Na turisty, kteří se pohybovali pod a v okolí stavby nesmělo samozřejmě nic spadnou a nesměli být ani nijak omezeni v poznávání krás Staroměstské radnice a pražského orloje.

Po domluvě s investorem se tudíž montážní práce mohly provádět z vysokozdvižné plošiny, která eliminovala možnost pádu střešní krytiny na zem. Samotné montážní práce probíhaly dva dny, od 5hodin ráno do 10hodiny dopolední. Déle nám nebylo umožněno provádět montážní práce a to z důvodu otevření radnice pro veřejnost a svatební obřady.

Při kotvení lešení FOX byly použity chemické kotvy, které jsou od sebe vzdáleny cca 2metry. Samotné vrtání a osazování kotev se provádělo s největší opatrností, jelikož těsně pod kotvícím bodem jsou vyobrazeny staré erby a v jejich okolí je na zdivu napsána historie jejich oprav a další jejich specifika. Do takto připravených kotev už bylo snadné uchytit jednotlivé konzoly lešení FOX. Na postavené konzoly byla pokládána podlaha a zábradlí. V tomto případě bylo použito 2metrové zábradlí, které bylo perfektně přikryté lešenářskou sítí. Taktéž dřevěná podlaha byla zabalena do geotextílie, protože ani kousek zdiva nebo střešní krytiny nesmí spadnout dolů.

Na druhé části objektu je použita „jen“ ochranná záchytná síť proti propadu materiálu, jelikož na střeše je kamenný ochoz, který je přikrytý a brání pádu materiálu na zem. Tady sítě slouží jako ochrana, kdyby nějaká střešní taška se odrazila a chtěla přeskočit kamenný ochoz. Jednotlivé sítě jsou uchyceny pružnými lany, ať mají vůli pracovat v případě nepříznivých klimatických podmínek.
Takto „zabalené „ lešení FOX splňuje i ty nejnáročnější bezpečnostní požadavky na bezpečnost práce.
 
Praha_Staromestske-namesti.jpg
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.