Úvodní stránka

Závěsné konzolové lešení FOX v centru Prahy

Autor:Jan Strakoš Datum:21.9.2009

Závěsné konzolové lešení FOX v centru Prahy

V nedávné době jste se mohli v centru Prahy a nejen tam , setkat na několika významných stavbách s unikátním typem lešení, které upoutá zvědavost již na první pohled.
Závěsné konzolové lešení FOX je originální a vysoce variabilní typ lešení. I přes svou technickou dokonalost a variabilitu použití , je především maximálně ohleduplné k vlastní budově, na které je použito.

Kostel Matky Boží před Týnem

Pro tuto stavbu bylo použito závěsné konzolové lešení FOX s variantou kotvení pomocí chemických kotev. Tato varianta byla použita z důvodu minimálního zásahu do obvodového pláště budovy, který je tvořen kamennými kvádry. Taktéž vyjádření památkového úřadu bylo jednoznačně jasné, zákaz jakéhokoliv porušení do tohoto historicky nenahraditelného kamene.
Vlastní montáž se skládala z několika po sobě jdoucích a navazujících kroků. První a zároveň jeden z nejtěžších úkonů, byla vlastní manipulace lešení FOX na kamenný ochoz Týnské věže, která je ve výšce cca 60m. Pro první etapu přesunu materiálu jsme mohli využít manipulační otvor, který se nachází ve stropní části vlastní lodi chrámu. Elektrickým vrátkem byly vlastní konzoly a ostatní materiál, šetrně vytahovány na meziprostor půdního prostoru chrámové lodi a vlastní věže. Další část přesunu materiálu již probíhala vnitřkem vlastní věže po prudkém točivém dřevěném schodišti .
Vlastní montáž lešení FOX provádí speciálně vyškolení výškoví pracovníci, kteří maximálně dbají na bezpečnost práce. V této výšce cca 60m největším nepřítelem těchto speciálních prací je počasí a to zejména vítr.
Pro kotvení lešení FOX se využívaly pouze spáry mezi jednotlivými kamennými bloky. Do vyvrtaných otvorů prům. 28mm a délky 300mm, se vpravila speciální chemická malta KOTE –POXY, do které se následně šroubovitě zasunulo speciální pevnostní ocelové pouzdro(pevnost 8.8) s vnitřním i venkovním závitem. Na toto pouzdro s venkovním závitem se chemická malta naváže. Jednotlivé kotvy byly od sebe cca 2m( v závislosti na velikosti kamenných bloků). Po vytvrzení této malty , v závislosti na počasí se do vnitřního závitu osazuje pevnostní tyč prum.12mm s přídavným DIN okem. Takto připravená kotva – každá kotva se zkouší tahovou zkouškou na výtažnou sílu 13kN. Při použití tohoto typu kotvení si musíme být 100% jistí, že kotva je správně osazená. Do takto připravených kotev se dále osazují již vlastní konzoly lešení FOX ( viz.obr.1.). Vlastní podlážka , je tvořena 3m fošnami, které jsou z hlediska bezpečnosti práce a vlastní povahy stavby přiraženy až k obvodovému plášti věže ( viz.obr.2.). Zábradlí bylo na výšku 2 metrů a místem, kde prolézali kameníci z ochozu přes žebřík na lešení, bylo zábradlí 3m. V tomto případě bylo zábradlí ještě navíc speciálně uchyceno o tento kamenný ochoz. Na takto postavené lešení se na podlážku dává ještě geotextílie a na zábradlí lešenářská síťovina proti propadu. Na takto zabaleném lešení jsme se nemuseli obávat žádných nenadálých událostí.
Na předávacím protokolu zákazníkovi bylo udáno povolené zatížení závěsného konzolového lešení FOX 0.75kN.m2 ( což je cca 2pracovníci + 40kg materiálu
na 1pole = 2bm). Samozřejmostí a to nejen u této stavby je odborná prohlídka lešení po 14 dnech , nebo po velkých klimatických změnách .

Staroměstská radnice

Jedním s největších překážek byla rozpadající se prejzová střecha a nemožnost celkového uzavření prostoru pod stavbou po dobu několika dní. Od standardní montáže výškovými pracovníky na laně tudíž muselo být upuštěno. Na turisty, kteří se pohybovali pod a v okolí stavby nesmělo samozřejmě nic spadnou a nesměli být ani nijak omezeni v poznávání krás Staroměstské radnice a pražského orloje.
Po domluvě s investorem se tudíž montážní práce mohly provádět z vysokozdvižné plošiny, která eliminovala možnost pádu střešní krytiny na zem. Samotné montážní práce probíhaly dva dny, od 5hodin ráno do 10hodiny dopolední. Déle nám nebylo umožněno provádět montážní práce a to z důvodu otevření radnice pro veřejnost a svatební obřady.
Při kotvení lešení FOX byly použity chemické kotvy, které jsou od sebe vzdáleny cca 2metry. Samotné vrtání a osazování kotev se provádělo s největší opatrností, jelikož těsně pod kotvícím bodem jsou vyobrazeny staré erby a v jejich okolí je na zdivu napsána historie jejich oprav a další jejich specifika(obr.č.3)
. Do takto připravených kotev už bylo snadné uchytit jednotlivé konzoly lešení FOX. Na postavené konzoly byla pokládána podlaha a zábradlí. V tomto případě bylo použito 2metrové zábradlí, které bylo perfektně přikryté lešenářskou sítí. Taktéž dřevěná podlaha byla zabalena do geotextílie, protože ani kousek zdiva nebo střešní krytiny nesmí spadnout dolů.
Takto postavené lešení mělo garantovanou nosnost 0,75 kN.m2

+420 737 263 915
info[at]leseni-fox.cz
Powered by Programia