Úvodní stránka

Závěsné konzolové lešení FOX v centru Bratislavy

Autor:Jan Strakoš Datum:30.8.2013

Závěsné konzolové lešení FOX v centru Bratislavy

S příchodem léta 2013 začala dlouho očekávaná rekonstrukce střešního pláště na Hlavní poště v samém srdci Bratislavy na náměstí SNP. Tato rekonstrukce je prováděná za plného provozu pošty. Hlavním požadavkem stavební firmy tudíž bylo, maximální zabezpečení bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a tím eliminování jakéhokoliv rizika s tím spojeného pro širokou veřejnost pohybující se pod touto stavbou .
Na základě těchto požadavků byla oslovena naše firma Coleman S.I. a.s. s unikátním závěsným konzolovým lešením FOX.

Závěsné konzolové lešení FOX

Závěsné konzolové lešení FOX představuje stavebnicové lešení určené pro lehké montážní a údržbářské práce na střechách. Zároveň má uplatnění při instalaci reklamy, montážního podbití, údržbě okapů, stavbách a opravách komínů a při množství dalších stavebních prací, při kterých je kladen důraz na co nejmenší náklady při zachování maximální užitné hodnoty lešení .
Základ lešení tvoří trojúhelníková konzola, která spolu s dalšími do sebe zasunutými prvky vytváří mimořádně variabilní nosný prvek lešení. S tímto vysoce variabilním systémem konzolového lešení je možné vyřešit jakýkoliv komplikovaný prvek střechy nebo římsy. Součástí systému FOX jsou kotvící prvky v různých variantách, které umožňují kotvení do jakéhokoliv materiálu, jistící a spojové prvky, podlahy a zábradlí různých výšek. Standartně se používá geotextílie a síťovina proti propadnutí materiálu.
Montáž a demontáž lešení FOX provádí odborně vyškolení pracovníci, kteří zvládají problematiku tohoto typu lešení a zároveň mají příslušné osvědčení pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou .

Vlastní stavba lešení FOX

Původní vlastní výstavba lešení FOX byla plánovaná na III. Etapy . Po postavení úvodní etapy, ale došlo k malým úpravám v dalším postupu výstavby lešení FOX. V důsledku rychlých postupů pokrývačů a klempířů, jsme postupně navyšovali postavené lešení, až v jednu chvíli viselo 150 běžných metrů, až poté se začalo s její částečnou přestavbou dle požadavků stavbyvedoucího. Valná část těchto montážních prací byla prováděna v nočních a brzkých ranních hodinách. Ke konci srpna 2013, kdy tato akce pomalu končí bylo namontováno cca 300bm tohoto lešení .
Pro kotvení konzol bylo použito speciální chemické lepidlo určené pro daný typ zdiva – plná cihla, kotvící hloubka byla 30cm. Každá takto osazená kotva byla samozřejmě zkoušena tahoměrem na výtažnou sálu 13kN. Dalším speciálním požadavkem stavby bylo vyšší zábradlí než určují normy. Zde bylo po celé délce postaveného lešení použito 3m zábradlí obalené lešenářskou sítí, podlaha lešení byla zakryta 350g geotextílií proti propadu materiálu.
Pod takto postaveným závěsným konzolovým lešením FOX se nemusí umístit zákaz průchodu. Veřejné prostranství zůstalo bez omezení a zcela průchodné ! Zároveň se v maximální míře splnili veškeré bezpečnostní požadavky.
 

+420 737 263 915
info[at]leseni-fox.cz
Powered by Programia