Úvodní stránka

Závěsné konzolové lešení FOX v Architektovi

Datum:1.9.2015

Závěsné konzolové lešení FOX je stavebnicové lešení určené pro lehké montážní a údržbové práce. Základem je trojúhelníková konzola, která spolu s dalšími prvky do sebe zasunutými tvoří vysoce variabilní nosný prvek lešení. Součástí tohoto jedinečného systému jsou kotevní prvky v několika různých variantách, které umožňují kotvení do jakéhokoliv materiálu, veškeré pojistné a spojovací prvky, podlahy a zábradlí, samozřejmostí je také použití geotextilie a síťoviny proti propadu materiálu.

Lešení FOX se montuje v těchto variantách:
a) s kotvou
– tato varianta se dále dělí na další tři možné typy kotvení.
  • 1. průchozí kotva – používá se všude tam, kde je umožněno vrtání skrz zdivo. Nejčastěji se používá při novostavbách nebo celkových rekonstrukcích budov.
  • 2. chemická kotva – tato varianta kotvení se používá nejčastěji, protože žádným způsobem nenarušuje interiéry budov, taktéž nejsme omezeni tloušťkou zdiva.
  • 3. hmoždinková kotva – tento systém se používá pouze při kotvení do kamene nebo kvalitního železobetonu. Samozřejmě nestačí jen kotvy osadit, ale také se musí každá kotva odzkoušet tahoměrem na požadovaný tah. Každá chemická a hmoždinková kotva musí mít svoji historii.
b) s ráhnem
– při tomto systému kotvení se nezasahuje žádným způsobem do zdiva. Kotví se pomocí háku ráhna za pozednici, zeď, atiku nebo pomocný trám.
 
c) na šikminu
– tato varianta je takřka shodná jako předcházející, ale pouze je opačně otočena a kotví se závěsem přímo do krovu.

Jak jistě vidíte, lešení FOX je vysoce variabilní a dá se opravu použít takřka kdekoli. Díky svému uzpůsobení je lešení velmi lehké, a tím pádem je i rychlá jeho výstavba. Samozřejmě díky tomu, že se montuje pouze ve výšce Vámi určené, odpadají také veškeré náklady za zábory. Veškerá montáž lešení FOX se provádí horolezeckou technikou, proto nejsou nutné další finance za pronájem vysokozdvižné plošiny nebo jeřábu. I při sečtení těchto málo výhod z mnoha vyplývá nemalá časová a finanční úspora.

Při našich stavbách lešení FOX se stále častěji setkáváme s požadavkem zákazníka, aby konstrukce lešení neponičila fasádu. Stává se totiž velmi často, že tento typ konzolového lešení dostává přednost před klasickým typem lešení, v případech, kdy dům, ne náhodou v centrech měst, má opravenou nebo i rovnou zateplenou fasádu a nyní majitel domu hledá způsob, jak opravit střechu a neponičit si při tom dílo z minulé doby, často i v řádu měsíců.

Vlastní konzolové lešení FOX je tvořeno jednotlivými trojúhelníkovými konzolami s množstvím možných dílů a nástavců do sebe přesně zapadajících. Tyto jednotlivé konzoly a díly jsou schopny se přizpůsobit jakémukoliv tvaru fasády. Nejsou problém balkóny, reliéfy, okna, kulaté rohy a množství jiných prvků vyskytujících se na fasádách.

Jak již na začátku bylo zmiňováno, velkou část budov, kdy se nyní realizuje oprava střechy, byla v nedaleké minulosti nákladně opravována fasáda. Tudíž logickým požadavkem zákazníka je: „Neponičte mi fasádu.“ Zde, jako i v převážně jiných případech, je kladen maximální zřetel na opatrnost při vlastní realizaci lešení FOX. Již vlastní konstrukce lešení, kdy jednotlivé konzoly jsou od sebe vzdáleny cca 2–2,5 m a jsou kotveny jednou silnou kotvou průměru 24 mm, je velmi šetrné! Dále vlastní konstrukce standardně kovová, která se opírá o fasádu, je zde obalena do geotextilie, aby v žádném případě nemohla poničit a poškrábat zrenovovanou fasádu. U případů, kdy je fasáda i zateplená, se ještě navíc v místě opěry dává velká roznášecí deska, aby nedošlo k promáčknutí fasády. Taktéž výškoví pracovníci, kteří provádějí odbornou montáž, jsou obutí do čistých návleků, aby nedošlo k zašpinění fasády. Samozřejmostí je při demontáži lešení vše dát do původního stavu včetně barevného rázu fasády!

Po postavení konzolového lešení FOX již nemusí být pod stavbou zábor veřejného prostranství, což na nejen frekventovaných ulicích je nemalým finančním přínosem pro investora.
 
Článek z časopisu - www.architekt-casopis.cz 

+420 737 263 915
info[at]leseni-fox.cz
Powered by Programia