Úvodní stránka

Základní pravidla pro práce ve výškách

Autor:Jan Strakoš Datum:17.5.2007

Základní pravidla pro práce ve výškách

Zemská přitažlivost všudypřítomná. Pracovníci, kteří se pohybují ve výškách se vystavují nemalému riziku nejen pádu, ale i sesunutí nebo propadnutí. Pro tyto pracovníky by vždy na prvním místě měla být bezpečnost práce. Bezpečnosti pracovníků můžeme dosáhnout několika různými postupy vytvoření osobního jistícího řetězce. Ten by měl svou podstatou odpovídat rozsahu prováděné práce tak, aby umožnil vysokou efektivitu prováděné práce při maximálním zachování bezpečnosti pracovníků.
 

Mezi základní znalosti a dovednosti výškových pracovníků patří :

• Technika použití OOPP k zamezení pohybu do míst s rizikem

  • Tato technika umožňuje výškovým pracovníkům maximální volnost pohybu v místech, kde nejsou ohroženi pádem, sesunutím nebo propadnutím. Do míst, kde je zvýšené riziko je jim znemožněn vstup díky použití těch správných OOPP.

• Zaujmutí správná pracovní polohy

  • Pro efektivní plnění pracovních úkonů, je nezbytné zvolit správnou a bezpečnou pracovní polohu. Ta musí pracovníkovi umožnit plně se věnovat svěřenému pracovnímu úkolu s dostatečným nasazením a proto musí být bezpečná , stabilní a maximálně pohodlná.

• Ochrana proti pádu

  • V případě, že jsou pracovníci i na malou chvíli vystaveni nebezpečí pádu je nezbytné udělat taková opatření aby k pádu nedošlo. Pádu můžeme buď zcela zabránit, nebo jeho průběh utlumit na přípustnou mez za použití tlumiče pádu.
Každý výškový pracovník musí být odborně vyškolen pro práci ve výškách a je povinen používat odpovídající výstroj a výzbroj.

+420 737 263 915
info[at]leseni-fox.cz
Powered by Programia