Úvodní stránka

Paletová rampa PR 1200

Paletová rampa PR 1200 

Nový výrobek Paletová rampa PR 1200, vznikl na základě vlastní potřeby při realizaci střech. Tento nový druh pomocníka na střeše usnadňuje práci pokrývačům od podzimu 2002. Tato rampa tvořena párem trojúhelníkových konzol se osvědčuje při rekonstrukcích a výstavbě nových střech, kde je možno kvalitně řešit i sebemenší detaily. Zvyšuje produktivitu práce, časovou a finanční nenáročnost při splnění maximální bezpečnost práce.
Konstrukce paletové rampy slouží k uložení 1 EURO palety materiálu (1200kg) přímo na skloněnou střešní konstrukci s cílem zrychlit a usnadnit pokrývačům vertikální dopravu střešní krytiny nebo jiného materiálu všude tam, kde je střecha dostupná pro auto s rukou nebo jeřáb.

Výhody paletové rampy PR 1200:
- bezpečné skladování krytiny na střeše, kde se provádí realizace
- snížení prostojů při překládání krytiny z palet na střechu
- eliminace rizika pádu palety s krytinou z lešení nebo střechy, paleta je bezpečně přichycena na rampě
- minimalizace rizika poškození materiálu při manipulaci
- vysoká jmenovitá nosnost při nízké hmotnosti dílců paletové rampy
- rychlá a snadná montáž a demontáž
- bezpečnost zvýšená systémem dvojitého zajištění prvků
- malý skladovací objem složené rampy
- povrchová úprava kovových dílců pozinkováním - záruka korozní odolnosti
- minimální nároky na údržbu

Výhody užití paletové rampy PR 1200 jí dávají vysokou užitnou hodnotu, která Vám umožní předběhnout konkurenci.
nahoru
Popis:
Rampa je tvořena párem trojúhelníkových konzol, které lze nastavit dle sklonu střechy tak, aby paleta byla uložena ve vodorovné poloze. Konzoly jsou upevněny ke krovu vruty a vzájemně spojeny rámovou spojkou, která zajišťuje boční stabilitu rampy. Konstrukci je možno instalovat na laťovaný i plně obedněný krov. Paletovou rampu je možné osadit ochranným zábradlím, které tvoří dva sloupky a dvě dřevěné příčky zábradlí. Proti povětrnostním vlivům jsou dílce rampy chráněny pozinkováním. Pro přepravu a skladování se konzoly rampy mohou složit do manipulační polohy, ve které zabírají minimum prostoru.

Technické parametry:
Určeno pro EURO paletu rozměr:1200 x 800 mm
Jmenovitá nosnost:1200 kg max.
Sklon střešní konstrukce:150 - 450
Upevnění:2 x 8 ks vrut 6 x 70 mm (6 x 80 mm)
Dovolená nesouměrnost uložení palety:50 mm max
Rozteč krokví:800 - 1100 mm
Min. rozměr krokve:100 x 100 mm
Hmotnost 1 konzoly:16 kg
Celková hmotnost bez zábradlí:42,5 kg
Ochranné zábradlí:sloupek se třmeny na příčky zábradlí
příčka dřevěná prkna 25 x 150 mm x 1,5 m
Doba použitelnosti:cca 10 let

Technická způsobilost:
Paletová rampa PR 1200 odpovídá požadavkům souvisejících předpisů a to zejména: ČSN 73 8101:2005 „Lešení-společná ustanovení“.

Na paletovou rampu PR 1200 vydal Výzkumný ústav bezpečnosti práce v.v.i., certifikát č. 235/0045/2007, ze dne 28.06. 2007.
+420 737 263 915
info[at]leseni-fox.cz
Powered by Programia