Úvodní stránka

Lešení v běhu dějin

Autor:Jan Strakoš Datum:14.11.2005

Lešení v běhu dějin

Je těžké vysledovat, kdy se objevilo lešení, respektive jeho ranní předchůdci. Jedno je ale jisté, první chabé zmínky o dřevěných pomocných konstrukcích se objevují z období výstavby prvních pyramid. Jejich dávná historie byla zachycena ve zprávách dávných stavitelů zapsaných na hliněných destičkách a papyrech. Tehdejší lešení sloužilo spíše pomoc při dopravě kvádrů kamene na stavbu jednotlivých stupňů pyramidy. Také o nějakých bezpečnostních pravidlech nemohla být ani řeč, takže nezřídka se stávalo, že dělníci zůstávali zavaleni kvádry, nebo pod haldami rozlámaného dřeva.
Zajímavou etapou v historii dřevěných pomocných konstrukcí je zajisté budování středověkých hradů, ale převážně kostelů a chrámů. Tehdy se lešení jak ho známe my moc nepoužívalo. Sloužilo spíše jako vnitřní výplň chrámových lodí, kde podpíralo klenbu. Samozřejmě s něho byla prováděna vnitřní bohatá výzdoba. Jistě jste si sami všimli nádherných štuků, nástěnných reliéfů a fresek při Vašich toulkách za historií. To vše bez dřevěného lešení by bylo jen velmi těžko proveditelné.
Takovou další zajímavou dřevěnou konstrukcí, kterou můžeme považovat za lešení je třeba takové popraviště. Na snímku je vidět jedno typické dřevěné popraviště z 19.století. Dál už nechám pracovat Vaší představivost.
 
 
Ve větším měřítku se začalo lešení používat až ve 20.století s rozvojem techniky a sním spojeném stavebnictví. Dřevěné lešení se začalo objevovat nejen na větších stavbách, ale také na menších objektech. Jsou, ale místa na naší planetě, kde stejný druh lešení se již používá několik staletí, takřka v nezměněné podobě.
Na přiloženém obrázku je vidět jedna typická stavba a přidružený sklad lešení. Na dalším malém obrázku je vidět typické spojení jednotlivých dílů lešení.
Uvidíme, jestli se za pár set let ve výstavbě tohoto bambusového lešení něco změní.

+420 737 263 915
info[at]leseni-fox.cz
Powered by Programia