Úvodní stránka

Lešení nejen pro klempíře a pokrývače

Autor:Jan Strakoš Datum:12.7.2004

Lešení nejen pro klempíře a pokrývače

*Rekonstrukce střechy v Českém Těšíně

Obytný dům v centru města nad frekventovanou křižovatkou čekala kompletní výměna střešní krytiny. Pod střechou je chodník a obchody s výlohami, u kterých se lidé tak často a rádi zastavují. Na domě bylo třeba vyměnit stávající eternitovou střechu a z části udělat nový krov pod půdní vestavbu.

Pokrývači mi dají za pravdu, že odstranit starou eternitovou střechu nad ulicí bez řádného zajištění, je mnohdy jen o strach.

Jako ochranné lešení pro zajištění prací na střeše, ale hlavně pro zabezpečení komunikace a chodníku, zde bylo použito lešení FOX. Na tomto objektu jsme se kotvili průchozími kotvami skrz půdní nadezdívku. Vrtalo se tak v prostoru půdy a obytné části budovy nebyly nijak zasaženy. Zábradlí na lešení bylo zasíťované lešenářskou sítí. Pro bezpečnost pracovníků, ale i pro ochranu chodců udělal dodavatel stavebních prací maximum.

*Gymnázium Na Zatlance v Praze

V objektu gymnázia bylo třeba provést výměnu střešní krytiny z pálené bobrovky. Protože sklon střechy byl velmi strmý, rozhodla se pokrývačská firma, která výměnu střešní krytiny realizovala, postavit kolem celé budovy lešení pro zajištění prací. Objekt gymnázia je ve tvaru písmene V. Na vnější fasádu do ulice bylo použito trubkové lešení, včetně stavebního výtahu.

Lešenářská firma se však setkala s problémem, jak postavit fasádní lešení ve dvorní části. Terén byl nerovný a část asi 25 m byla v téměř svislém srázu. Nebyl zde žádný přístup pro navezení lešení, byla pouze možnost pronášet ručně tuny lešení spletitými chodbami gymnázia. Proto nám lešenářská firma nabídla, abychom dvorní část zajistili lešením FOX.

Lešení se nainstalovalo pod okap, přesně tam, kde pokrývači a klempíři potřebují stát a pracovat. Protože všechny prostory byly školou využívané, všech dvaačtyřicet kotev, na kterých celých 80 bm lešení viselo, bylo navrtáno jen z vnější strany fasády a zalepeno dvousložkovým tmelem HIT 150. Samozřejmě každá takto zalepená kotva byla zkoušena na požadovanou výtažnou sílu. Zábradlí bylo opatřeno lešenářskou sítí.

*Oprava komínu ve Vsetíně

Zakázka zněla na opravu horní části dvacetimetrového komína. Ten stál uprostřed obloukové skořepinové střechy. Komínové zdivo z důvodu špatné komínové hlavy se rozpadalo 1,5 m od shora. Tato část se musela zbourat a znovu postavit z nových cihel, včetně komínové hlavy.

Pro tyto práce bylo třeba postavit lešení. Klasické trubkové lešení kvůli nedostatečné únosnosti skořepinové střechy nepřicházelo v úvahu. Lešení FOX jsme tedy postavili na lepených kotvách, dva metry od horní hrany komína. Zábradlí bylo zvýšeno tak, aby zedníci byli v každé pozici zajištěni. Kotvy, na kterých lešení viselo, byly opět lepené. Pro shoz starého zdiva se zavěsily dvě konzoly pod lešením FOX. Finanční úspora v tomto případě byla nejméně trojnásobná.


+420 737 263 915
info[at]leseni-fox.cz
Powered by Programia