Úvodní stránka

Lešení FOX

Autor:Jan Strakoš Datum:15.9.2005

Lešení FOX

Vítám zde na těchto stránkách všechny příznivce závěsného konzolového lešení FOX. Dnes Vám ukážeme, co to lešení FOX je vlastně zač.
 
Závěsné konzolové lešení FOX je stavebnicové lešení určené pro lehké montážní a údržbové práce. Základem je trojúhelníková konzole, která spolu s dalšími prvky do sebe zasunutými tvoří variabilní nosný prvek lešení. Součásti tohoto systému jsou kotevní prvky v několika variantách , veškeré pojistné a spojovací prvky a samozřejmě podlahy a zábradlí.


Lešení FOX se dodává v těchto variantách:

a) s kotvou – tato varianta se dále dělí na další tři možné typy kotvení.

  1. průchozí kotva - používá se všude tam, kde je umožněno vrtání skrz zdivo a to do tloušťky max.1m. Nejčastěji se používá při novostavbách nebo celkových rekonstrukcích budov
  2. chemická kotva - tato varianta kotvení se používá nejčastěji, protože žádným způsobem nenarušuje interiéry budov, taktéž nejsme omezeni tloušťkou zdiva. Při vrtání vzniká otvor o velikosti cca 22mm, takže s tímto typem kotvení je opravdu minimální zásah do zdiva. Často se stává, že je užíván i nově opravených fasád a to i historických
  3. hmoždinková kotva - tento systém se používá pouze při kotvení do kamene, nebo kvalitního železobetonu. Samozřejmě nestačí jen kotvy osadit, ale také se musí každá kotva odzkoušet tahoměrem na požadovaný tah. Každá chemická a hmoždinková kotva musí mít svoji historii.

b) s ráhnem – při tomto systému kotvení se nezasahuje žádným způsobem do zdiva.

Kotví se pomocí háku ráhna za pozednici,zeď, atiku nebo pomocný trám.
Taktéž lze pro kotvení použít krokve nebo jiné části krovu, v tom případě
se použije jiný způsob uchycení a to závěsem.

c) na šikminu – tato varianta takřka shodná jak předcházející, ale pouze je opačně

otočena a kotví se závěsem přímo do krovu.Nejčastěji se používá u
mansardových typů střech a opravách komínů.
Jak jistě vidíte lešení FOX je vysoce variabilní a dá se opravu použít takřka kdekoli. Díky svému uzpůsobení je lešení velmi lehké a tím pádem je i rychlá jeho výstavba. Samozřejmě díky tomu, že se montuje pouze ve výšce Vámi určené odpadají také veškeré náklady za zábory. I při sečtení těchto málo výhod z mnoha vyplývá nemalá časová a finanční úspora.
Věřím, že Vás dnešní přiblížení lešení FOX zaujalo a budu se těšit na naše setkání na stavbách.

+420 737 263 915
info[at]leseni-fox.cz
Powered by Programia