Úvodní stránka

Lešení FOX a významné památky

Autor:Jan Strakoš Datum:9.11.2009

Lešení FOX a významné památky

Závěsné konzolové lešení FOX působí na našem stavebním trhu již od roku 1998. Za tu dobu bylo prováděno mnoho staveb, které byly a jsou zajímavé a to především z hlediska historického.
Závěsné konzolové lešení FOX je stavebnicové lešení určené pro lehké montážní a údržbové práce. Základem je trojúhelníková konzola, která spolu s dalšími prvky do sebe zasunutými tvoří vysoce variabilní nosný prvek lešení. Součástí tohoto jedinečného systému jsou kotevní prvky v několika různých variantách, které umožňují kotvení do jakéhokoliv materiálu, veškeré pojistné a spojovací prvky, podlahy a zábradlí, samozřejmostí je také použití geotextílie a síťoviny proti propadu materiálu.
Níže uváděné stavby jsou jen malým průřezem těch nejzajímavějších staveb, které byly realizovány za použití závěsného konzolového lešení FOX.

Staroměstské radnice.

Tato stavba byla pro nás výzvou, kterou nelze odříci. Jedním s největších překážek byla rozpadající se prejzová střecha a nemožnost celkového uzavření prostoru pod stavbou po dobu několika dní. Od standardní montáže horolezeckou technikou tudíž muselo být upuštěno. Na turisty, kteří se pohybovali pod a v okolí stavby nesmělo samozřejmě nic spadnou a nesměli být ani nijak omezeni v poznávání krás Staroměstské radnice a pražského orloje.
Po domluvě s investorem se tudíž montážní práce mohly provádět z vysokozdvižné plošiny, která eliminovala možnost pádu střešní krytiny na zem. Samotné montážní práce probíhaly dva dny, od 5hodin ráno do 10hodiny dopolední. Déle nám nebylo umožněno provádět montážní práce a to z důvodu otevření radnice pro veřejnost a svatební obřady.
Při kotvení lešení FOX byly použity chemické kotvy, které jsou od sebe vzdáleny cca 2metry. Samotné vrtání a osazování kotev se provádělo s největší opatrností, jelikož těsně pod kotvícím bodem jsou vyobrazeny staré erby a v jejich okolí je na zdivu napsána historie jejich oprav a další jejich specifika. Do takto připravených kotev už bylo snadné uchytit jednotlivé konzoly lešení FOX. Na postavené konzoly byla pokládána podlaha a zábradlí. V tomto případě bylo použito 2metrové zábradlí, které bylo perfektně přikryté lešenářskou sítí. Taktéž dřevěná podlaha byla zabalena do geotextílie, protože ani kousek zdiva nebo střešní krytiny nesmí spadnout dolů.
Na druhé části objektu je použita „jen“ ochranná záchytná síť proti propadu materiálu, jelikož na střeše je kamenný ochoz, který je přikrytý a brání pádu materiálu na zem. Tady sítě slouží jako ochrana, kdyby nějaká střešní taška se odrazila a chtěla přeskočit kamenný ochoz. Jednotlivé sítě jsou uchyceny pružnými lany, ať mají vůli pracovat v případě nepříznivých klimatických podmínek. 
 

Týnský chrám

V minulých letech jste se mohli setkat s lešení m FOX při opravách kamenných ochozů Týnského chrámu. S touto opravou vyvstalo mnoho otazníků a problémů. Jeden z největších problémů se týkal zabezpečení dělníků nahoře na věži, tak i turistů dole v postranních uličkách okolo Týnského chrámu, bez toho, aby lidé procházející uličkami historické Prahy nabyli vůbec omezováni a rušení stavebními prácemi. Pro tyto náročné požadavky se ukázalo jako nejvhodnější použití závěsného konzolového lešení FOX .
Samotná příprava a výstavba závěsného konzolového lešení FOX byla docela tvrdý oříšek. První problémy začaly vznikat při manipulaci lešení FOX do výšky 55m. Prudké stoupavé točivé schodiště neumožňovalo jakýkoliv pohyb s lešením FOX. Po dohodě s vedením Týnského chrámu nám bylo umožněno využít elektrickou kladku uvnitř chrámové lodi. Díky tomuto způsobu se podařilo veškerý potřebný materiál dostat na půdu chrámu. Ale zdaleka nebylo vyhráno. Čekalo před námi posledním 20m převýšení. S mravenčí trpělivostí byly jednotlivé díly ručně přenášeny po úzkém dřevěném schodišti vzhůru až ke kamennému ochozu. Po vyčerpávající manipulaci začala samotná výstavba závěsného konzolového lešení FOX. Při kotvení bylo použito chemických kotev, které byly vkládány do spár vodorovně mezi bloky kamenů. Po odzkoušení byly to těchto kotev usazovány jednotlivé konzoly lešení FOX. Na takto položené konzoly se dávala podlaha a zábradlí. U této stavby bylo zábradlí použito na výšku 2m, pro maximální ochranu dělníků. Taktéž na podlahu byla použita geotextílie proti propadu a zábradlí bylo zcela zasíťováno. Pro snadnější vstup na lešení FOX, byl vhodným způsobem připevněn žebřík. Celé takto postavené závěsné konzolové lešení FOX je kompaktní a zcela odpovídá podmínkách bezpečnosti práce.
 
 

Kaple Panny Marie Sněžné na Hvězdě

V nedávné době proběhly opravné práce na této historické památce nedaleko Broumova. Největší důraz při těchto opravách byl kladen na rekonstrukci kompletního střešního pláště včetně tesařských prací. Tyto práce samozřejmě probíhaly za běžného provozu, bez jakéhokoliv omezení. Aby bylo možno splnit tyto požadavky bylo vybráno naše lešení FOX, které tyto nelehké požadavky splňuje. Vlastní montáž lešení FOX byla zajímavá, ale také velmi náročná. Ze dvou stran pěticípé kaple se nachází sráz. V těchto místech se muselo postupovat maximálně opatrně. Samotné kotvení lešení FOX bylo prováděno chemickými kotvami, které byly upevňovány mezi bloky pískovcových kvádrů. Z bezpečnostních důvodů nebyl proveden přímý výstup na toto lešení, tento problém se vyřešil přistavením a odstavením žebříku při zahájení respektive ukončení prací. 
 
 

Zámek Poděbrady

V tomto případě bylo závěsné konzolové lešení FOX použito při opravě střešního pláště na zámku v Poděbradech. Při této akci bylo, jako kotvení použita chemická kotva. Největší důraz byl zde kladen na bezpečnost práce na střeše, ale i taktéž na pohyb dole pod lešením. Kolem celého obvodu budovy procházela cesta a chodník, které samozřejmě musely být zabezpečeny. Z tohoto důvodu bylo lešení FOX opatřeno 1,5m zábradlím, které bylo dokonale obaleno síťovinou a geotextílií proti propadu. Takto upravené lešení bez problémů splňovalo i ty nejpřísnější bezpečnostní požadavky. 
 
     

Kolovratský palác

Naším úkolem v této rozsáhlé rekonstrukci bylo zabezpečit pohyb pracovníků provádějících tesařské, klempířské, pokrývačské práce, bez omezení provozu na přilehlém chodníku a jednosměrné komunikaci. Pro tento účel se nejlépe hodilo naše závěsné konzolové lešení FOX. Samotná stavba lešení se prováděla na jednotlivé etapy, které byly závislé na provádění střešních prací. První etapa výstavby lešení začala z čela budovy nad komunikací a končila návazností na již postavené lešení, které slouží k vytahování materiálu na střechu.Pro tuto etapu byl samozřejmě proveden provizorní zábor, který byl jen po čas montáže lešení. Po skončení montáže bylo lešení dostatečně obaleno geotextílií a síťovinou proti propadu.
Další etapa se prováděla z nádvoří, kde probíhají výkopové práce. Třetí a zatím poslední etapa se stavěla z boku budovy. Při všech těchto stavbách se používalo chemické kotvení. Výškoví pracovníci, kteří toto chemické kotvení prováděli měli po celou dobu montáže- vrtání menší problém se zdivem. Poctiví pracanti v 18.století totiž používali na zdění kámen opuku. Jistě nemusím moc připomínat, že vrtání do tohoto materiálu není zrovna příjemné a zvlášť do hloubky 30cm. Ale i přes tyto menší problémy se podařilo zdárně chemické kotvy usadit a vyzkoušet. Pak už nebránilo nic aby se do takto připravených chemických kotev usadilo lešení FOX.
 

+420 737 263 915
info[at]leseni-fox.cz
Powered by Programia